Zerbitzuak

Nuestros servicios son para...

Edad Infantil

Edad Escolar

Edad Adulta

Tercera Edad


Besteekin komunikatzeko interes gabezia dago. Batzuetan, jokabide-eredu murriztaileak eta errepikakorrak egoten dira,mugimendu estereotipatuak eta/edo errutina-aldaketekiko malgutasunekin batera.

2 urterekin hitz egiten hasi ez diren haurrak.

Ideiak eta pentsamenduak neurri handiagoan edo txikiagoan ulertzeko eta/edo adierazteko zailtasunak dituzten haurrak

Soinu batzuk behar bezala esateko arazoak (/ r /,/s /,…) Oso mugatzailea izan daiteke soinu askoren alterazioak gertatzen direnean.

Hitz egitean sortzen diren disfluentzia-arazoak, silaben errepikapenekin, lehen letrako luzapenekin, makulutxoen erabilerarekin eta abarrekin agertzen direnak.

Ahotsaren tinbre normala galtzen dute, eta horrek ahots zakarra sortzen du, afonia-gertakariak, intentsitate-aldaketak, soinu altuen galera edo hitz egitean aire-faltaren sentsazioa.

Ahotsa trebatzeko gogoa, genero-identitatea sortzeko.

Irensketaren, arnasketaren eta mastekatzearen funtzioen alterazioa

Mintzamenaren ekoizpenean, hortzen egituran, masailezurren arteko erlazioetan eta abarretan eragina izan dezakete.

Ikaskuntza-nahasmenduek eskola-adineko haur askori eragiten diete, eta garaiz esku hartzen ez badute, porrot pertsonala eta eskola-porrota eragin ditzakete.

IRAKURTZEKO ZAILTASUNA (DISLEXIA): Akatsak dituzte letrak ordezkatzea, letrak alderantzikatzea, hitzak asmatzea, irakurtzeko abiadura motela, lerro-jauzia, irakurtzeko ulermen txarra, etab

IRAKURKETAKO ULERMENAREN ZAILTASUNA: Zailtasunak dituzte testuaren esanahia eraikitzeko eta aurreko ezagutzekin integratzeko. Ideia gutxi atzematen dituzte, ez datoz bat testuaren barne-egiturarekin, eta informazioaren antolaketa eskasa dute.

DISGRAFIA: Idazteko zailtasun espezifikoa dute: arazoak letren formen bereizketarekin, espazioaren antolaketarekin, letra larrien eta xeheen nahasketarekin, mapak irakurtzeko, testuak kopiatzeko, arkatzari eusteko eta nork bere letra irakurtzeko. Idaztea saihesten dute, asko ezabatzen dute, etab.

DISORTOGRAFIA: zailtasun bereziak dute ortografia-arauekin.

DISKALKULIA: Zailtasunak dituzte matematikarekin. Hatzak erabiltzen dituzte zenbatzeko, kopuru handiak manipulatzea kostatzen zaie, ez dakite zein eragiketa aplikatu behar den arazo bat konpontzeko. Kosta egiten zaie biderkatzeko taulak atxikitzea, akatsak egiten dituzte zenbakiak diktatzean, etab.

Garuneko lesioren baten ondorioz, hizkuntza galdu edo hondatzen dute. Hizkuntza batere ez izatetik hizkuntza sortzeko eta/edo ulertzeko zailtasun txikiak ere eragin ditzake.

Defizit kognitiboek ikaskuntzetan eragiten dute. Estimulazio kognitiboak gaitasunen funtzionamenduaren eraginkortasuna optimizatzen du (pertzepzioa, arreta, arrazoiketa, abstrakzioa, memoria, hizkuntza, orientazio-prozesuak, praxiak, etab.).

ARRETA FALTA: Zailtasunak dituzte arretari luzaroan eusteko. Ez diete xehetasunei erreparatzen. Zailtasunak dituzte lanak amaitzeko, eta kosta egiten zaie entzutea, aginduak eta jarraibideak betetzea. Beren zeregin eta jardueretan ez dira antolatzen. Objektuak galdu edo ahaztu egiten dituzte, erraz distraitzen dira, ez dute hasten dutena amaitzen. Arreta iraunkorra eskatzen duten jarduerak saihesten dituzte. Maiz hitz egiten dute. Jokoen arauak edo xehetasunak jarraitzeko zailtasunak dituzte.

HIPERAKTIBITATEA: Egokia ez den uneetan mugitzen dira. Kosta egiten zaie geldirik egotea beharrezkoa denean. Gehiegi hitz egiten dute. Zarata egiten dute etengabe, baita jarduera lasaietan ere. Erlaxatzeko zailtasunak dituzte. Jardueraz aldatzen dute amaitu gabe. Konstantzia falta dute.

INPULTSIBITATEA: Haur hauek egonezinak dira, arazoak dituzte beren txanda itxaroteko. Ez dute pentsatzen antzeztu aurretik. Etengabe eteten dituzte besteak. Erantzun prepotenteak dituzte: bat-batekoak eta menderatzaileak. Dena “ukitutzeko” joera dute. Helduekin gatazkak izaten dituzte.

Autonomia gutxiko haurrak dira. Kosta egiten zaie zereginetan antolatzea. Edukia ulertu gabe buruz ikasten dute. Ikasteko metodo on bat falta zaie. Motibaziorik gabe agertzen dira.